Zarys techniczny produktu

Elastyczne możliwości kotłowni mobilnych Butra

Produkujemy kotłownie o mocach od 100 kW do 4800kW (moc jednostkowa kotłów wynosi 100-600kW). Nasze urządzenia mogą pracować zarówno jako indywidualny obiekt, jak i funkcjonować w zespole kotłowni zestawionych w trybie kaskadowym.
Taka konfiguracja umożliwia elastyczną produkcję ciepła w zależności od chwilowego zapotrzebowania na nie – jednostkowe kotłownie posiadają możliwość oddawania mocy już od 30% wartości nominalnej.

Jego obudowę stanowi standardowy kontener morski o wymiarze 40 stóp HQ (długość 12m; podwyższony), który może być przewożony na naczepach ciągników siodłowych. Nie jest on traktowany w transporcie drogowym jako obiekt ponadgabarytowy. Wnętrze kontenera zabezpieczone jest 4cm styropianową warstwą izolacyjną.

Daje ona możliwość podłączenia do istniejących, lokalnych urządzeń odbiorowych i systemów grzewczych, jak również dostosowania wymagań do nowych, planowanych instalacji. Zgromadzona w zbiornikach buforowych energia może zostać rozdystrybuowana do lokalnych instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU + cyrkulacja) lub do instalacji ogrzewania budynków (CO).

Skalowalna konfiguracja instalacji kotłowni umożliwia podłączenie jej do istniejącego węzła wymiany czynnika grzewczego lub istniejącej instalacji budynku, wyposażonej we własne zbiorniki buforowe C.O i C.W.U
Istnieje możliwość podłączenia innych źródeł ciepła do systemu grzewczego kotłowni kontenerowej. Zasilanie zbiorników buforowych w energię cieplną może następować nie tylko ze standardowych kotłowni na paliwa płynne, stałe lub gazowe, ale również z instalacji solarnych, fotowoltaicznych, zainstalowanych na terenie inwestycji, czy nawet z elektrociepłowni (EC).

Przykładowa konfiguracja kotłowni kontenerowej o mocy 150 kW

 • moc nominalna: 150 kW ;

 • producent kotła dobrany wg. umowy lub wskazań zamawiającego. Paliwo zasilające: pellet drzewny ;

 • sprawność kotła – 91,5%-93,9% (wg PN EN 303-5:2012) ;

 • modulacja mocy 45 –150 kW, bezstopniowa (30-100%) ;

 • praca w układzie zamkniętym – maksymalne ciśnienie pracy 3.0 bar ;

 • maksymalna temperatura pracy kotła – 95 stopni Celsjusza ;

 • czyszczenie palnika – automatyczne ;

 • czyszczenie wymiennika ciepła – automatyczne ;

 • system odpopielania – automatyczne ;

 • doprowadzenie paliwa do modułu spalania – automatyczne ;

 • automatyczna zapalarka o podwyższonej żywotności (dobierana do konkretnego modelu pieca) ;

 • urządzenie seryjnie wyposażone w śluzę celkową, pełniącą funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed cofnięciem się płomienia do zasobnika) ;

 • sterowanie: pogodowa obsługa obiegu grzewczego, obiegu ciepłej wody użytkowej, ładowania bufora. Opcjonalnie możliwość rozszerzenia sterowania do 16 obiegów grzewczych C.O, 2 obiegów C.W.U, obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, itd. ;

 • moduł kontroli za pośrednictwem sieci internet w standardzie ;

 • optymalizacja procesu spalania dzięki seryjnie montowanej sondzie Lambda ;

 • grubość blachy wymiennika ciepła: min. 5mm ;

 • paliwo: Pellet DIN+ 6mm, zrębka G50 Certyfikaty 5-klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012Certyfikat Ekoprojektu (Ecodesign 2020) ;

Czynności przygotowawcze przed posadowieniem i uruchomieniem kotłowni

 • Przygotowanie fundamentów, utwardzonego stanowiska parkowanie i zabezpieczenie naczepy;
 • Podłączenie do istniejącego węzła cieplnego – po uzgodnieniu z Inwestorem jako prace dodatkowe;
 • Podłączenie do wody sieciowej – należy przygotować przed posadowieniem kontenera;
 • Podłączenie do kanalizacji – należy przygotować przed posadowieniem kontenera;
 • Podłączenie do sieci energetycznej – należy przygotować przed posadowieniem kontenera;
 • Dobór i montaż zespołu transferu energii cieplnej z kontenera do budynku – do wykonania po dokonaniu pomiarów na wizji lokalnej i po uzgodnieniu z Inwestorem jako prace dodatkowe;