Biomasa/Paliwo

Dlaczego właśnie biomasa ?

Kotły na pellet oraz zrębkę klasy 5 są bez wątpienia idealnym wyborem dla podmiotów, które chcą zmodernizować istniejącą infrastrukturę ciepłowniczą, ograniczając koszty ogrzewania równocześnie dbać o zasoby naturalne w tym powietrze, którym oddychają mieszkańcy. Wspomniane kotły są wydajne, oszczędne, praktycznie bezobsługowe. Dzięki uzyskaniu niskich kosztów i eliminacji dodatkowych środków inwestycja szybko się zwraca. Dodatkowym ważnym atutem przy inwestycji w paliwo ekologiczne jest możliwość uzyskania dofinansowania, znacznie redukującego koszt inwestycji.

 

Wysoka sprawność = niższe koszty

Kaloryczność biomasy może sięgać nawet do 19 MJ/kg – to niewiele mniej od węgla typu groszek, którego rynkowa wartość opałowa utrzymuje się na poziomie 22-24 MJ/kg. To w połączeniu z unikatowymi właściwościami biomasy i nowoczesnymi technologiami spalania powoduje, że w rezultacie biomasa staje się efektywniejszym paliwem niż węgiel. Pomimo nieznacznie niższej kaloryczności biomasy wysoka sprawność kotłów na biomasę wynosząca powyżej 95% – nieporównywalnie wyższa od kotłów węglowych – powoduje, że w ostatecznym rozrachunku biomasa jest znacznie bardziej opłacalnym źródłem ciepła. Warto również nadmienić, że biomasa zawsze posiada taką samą wilgotność. Jest ona na bardzo niskim poziomie z tego względu, że komponenty używanie do produkcji granulatu pelletowego są wstępnie suszone bez względu na ich pierwotną wilgotność. Proces granulacji odbywa się w wysokiej temperaturze co dodatkowo przyczynia się do odparowania wilgoci, pozostawiając wynikowy produkt o znikomej wilgotności. Węgiel natomiast posiada wilgotność dość wysoką z uwagi chociażby na wstępne składowanie, jak też warunki transportu masowego. Węgiel transportowany jest głównie w odkrytych węglarkach lub samochodami z odkrytymi naczepami. Pellet natomiast konfekcjonowany jest w opakowaniach 15kg lub przewożony luzem w samochodach krytych. Fakty powyżej opisane mają bardzo istotny wpływ na jakość spalania węgla i pelletu. Biomasa spala się bardzo czysto ze znikomą pozostałością popiołów. Węgiel pozostawia dużo popiołu, który osiada w komorze popiołowej ale też pod wpływem temperatury wytworzonej w palenisku zostaje wraz z gazami przenoszony do instalacji kominowej gdzie pozostaje jako osad zwany sądzą. Nawiązując do kosztów, zauważyć należy, że planowane są znaczące opłaty za wykorzystanie nie ekologicznych paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego, lpg oraz oleju opałowego), które będą doliczane do cen zakupu powyższych paliw. W tej sytuacji istotne jest obniżenie kosztów poprzez zastosowanie paliw ekologicznych – dla przykładu pelletu drzewnego. Strategia ta owocować będzie otrzymaniem tak zwanych „Białych Certyfikatów”, których posiadanie przełoży się na częściowe zwroty kosztów poniesionych na zakup paliw ekologicznych.

Kotły na pellet wykorzystując fakt niskiej temperatury zapłonu paliwa, same w systemie automatycznym rozniecają ogień. Dzięki temu wygoda korzystania i kontrola nad procesem spalania jest podobna jak w kotłach gazowych czy olejowych. Cała obsługa kotła polega na uzupełnienia zasobnika i wyborze ustawień menu sterownika.

Kocioł automatycznie wygasi się, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu zmniejszy się zużycie paliwa, które byłoby potrzebne dla podtrzymania żaru. Jego praca dostosowuje się także do zapotrzebowania naszego budynku i dziennych zmian temperatury. Jest to szczególnie ważne przy obecnych zmianach klimatu, gdzie mogą zachodzić znaczne zmiany temperatur pomiędzy dniem i nocą – dzięki niskiej bezwładności kotłów na pellet system grzewczy może elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację pogodową.

Same oszczędności wynikające wysokiej elastyczności kotła na pellet wynoszą 15-20% w stosunku do kotła węglowego – kotły węglowe mają bardzo dużą bezwładność, co wymusza ciągłe utrzymywanie spalania w celu podtrzymania żaru, zwiększając znacznie zużycie węgla. Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku istotnych dobowych zmian temperatury, jak również w przypadku wystąpienia ciepłych dni w trakcie trwania sezonu grzewczego.
Łatwość obsługi

Kotły na pellet są bardzo łatwe w obsłudze, gdyż większość czynności piec wykonuje automatycznie. Intuicyjny sterownik z dotykowym regulatorem pozwala na zarządzanie pracą kotła i elementami instalacji grzewczej zdalnie, za pomocą tabletu lub smartfona. Dzięki temu koszty obsługi kotłów na pellet są znacznie niższe niż kotłów węglowych. Zakres automatyki kotłowej może zostać rozszerzony o czujnik temperatury c.w.u., bufora ciepła, czujnik pogodowy.

Zasobnik kotła na pellet mieści ilość paliwa, która pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia nawet do miesiąca w zależności od wielkości zasobnika i mocy zasilanego kotła/kotłów. Palnik pieca ma automatyczną zapalarkę, dzięki której kocioł może samoczynnie się wyłączyć (gdy temperatura w instalacji osiągnie założoną wartość) i ponownie samoczynnie rozpalić, jeśli temperatura na powrocie z instalacji budynkowej zacznie spadać.

Palnik kotła uruchamiany jest za pomocą grzałki elektrycznej i nie wymaga rozpalania. Piece wyposażone są w wentylator przy palniku oraz wentylator wyciągu spalin, które służą poprawie przepływu i wydmuchu spalin do komina i optymalizacji procesów w komorze spalania. Instalacja jest wyposażona w sterowanie pracujące w cyklu automatycznym – piec uruchamiany jest za pomocą jednego przycisku, który jednocześnie go rozpala i włącza wentylator oraz podajnik paliwa.

Do obsługi kotła na pellet nie jest konieczna tak rozbudowana obsługa osobowa jak do pieca węglowego (palacze, nadzór). Również zagospodarowanie popiołu jest znacznie tańsze, gdyż jest go znacznie mniej i nie wymaga kosztowej utylizacji.

Kotły na pellet to urządzenia bezpieczne, mimo że pellet jest łatwopalny. Skutecznym zabezpieczeniem przed pożarem zasobnika jest czujnik temperatury wraz z zaworem wodnym do zagaszania płomieni przy zbyt wysokiej temperaturze. W piecach montowane są także śluzy zabezpieczające w podajniku.

Zalety kotłów na pellet wynikają również bezpośrednio z samego paliwa, na którym pracują. Pellet jest naturalnym materiałem opałowym klasyfikowanym do biomasy, powstaje on wskutek sprasowania pod wysokim ciśnieniem (bez użycia substancji klejących) odpadów drzewnych takich jak wióry, trociny oraz zrębki – skutkiem czego powstaje materiał opałowy w postaci granulatu o wysokiej kaloryczności. Paląc pelletem, nie powoduje się zatem dodatkowej wycinki drzew w lasach. Bez wątpienia zaletą jest więc to, że pellet wykonywany jest zawsze z ekologicznych materiałów opałowych. Nie dodaje się w czasie procesu wytwórczego żadnych materiałów, które to mogłyby toksycznie oddziaływać na środowisko naturalne.

W przeciwieństwie do kotłowni opartej na węglu w kotłowni na pellet nie mamy sadzy, brudu, a ilość popiołu jest niewielka i nie ma problemu z jego usunięciem i ponownym wykorzystaniem, chociażby do użyźnienia gleby pod roślinami. Ilość popiołu generowanego z pelletu to 0,5-1 kg z tony, gdzie dla węgla ta ilość może wynieść nawet 200 kg z tony. Dodatkowo w popiele po spalaniu węgla kamiennego znajdują się pozostałości metali ciężkich, takich jak kadm, ołów, arsen czy związki rtęci i w związku z tym nie może być on użyty do nawożenia roślin, ale musi być zutylizowany jako odpad zgodnie z Ustawą o odpadach.

Pellet drzewny został objęty normami jakościowym, które precyzują wymagania fizyczno-chemiczne sprzedawanego pelletu. Określają one takie wymagania, jak:

  •     wymiar i gęstość pelletu
  •     dopuszczalna zawartość pyłu
  •     wilgotność
  •     wartość opałowa

Na rynku europejskim, wyznacznikiem dobrego pelletu jest certyfikat DIN PLUS opracowana przez DIN CERTCO (Deutsches Institut für Normung). Z norm ÖNORM M 7135 oraz DIN 51731 opracowano DIN PLUS – który wprowadza dwie klasy pelletu EN plus A1 oraz EN plus A2, przy czym ta pierwsza określa pellet z najwyższej półki, o niskiej zawartości popiołu oraz o wartości opałowej sięgającej do 19,5 MJ/kg.

Bardzo powszechnymi nośnikami energii są również zrębki oraz łuski słonecznika powstałe w procesie produkcji artykułów żywnościowych. Ich duża wydajność cieplna, znikomy odpad po procesie spalania oraz czystość znacznie przyczyniają się rozpowszechnienia tego typu paliwa. Ważna jest również konkurencyjna cena co pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Z uwagi na fakt, iż zrębka to odpad poprodukcyjny, który w naturalnych warunkach staje się kłopotliwy do utylizacji z uwagi na masę – tutaj jest bardzo atrakcyjnym paliwem, ekologicznym i tanim. Dzięki odpadom biomasy pozyskanie ich wpływa również w dużym stopniu za zachowanie czystości ekosystemu poprzez możliwość sprawnego eliminowania odpadów tego typu ze środowiska. Odpady te w naturalnym układzie rozkładały by się w sposób naturalny – tutaj natomiast mogą być spożytkowane w procesie grzewczym.